Internet Archive BookReader

De zee-atlas of Water-waerelt, vertoonende alle de zee-kusten van het bekende des aerd-bodems, met een generale beschrijvinge van dien : seer dienstigh voor schippers en stuurlieden, mitsgaders koop-lieden om op 't kantoor gebruyckt te worden : Nieuwelijcks aldus uytgegeven